Historie

Narvik Orkesterforening ble stiftet i 1915 og er et av landets eldste amatørsymfoniorkestre. Den første konserten ble holdt i Losje Narvik 2. januar 1916 med Marcelius Lind som dirigent. Ofotens Tidende skrev da bl.a.: ”Det var utmerket det vi fikk høre, og vi venter oss ennu mere…” Orkesteret besøkte Kiruna allerede samme våren.

I 1927 overtok Peder Nordsjø dirigentstokken, og fra 1930 og fram til krigen, var det flere dirigenter som hadde det musikalske ansvaret i orkesteret. Under 2. verdenskrig gikk notearkivet og en del instrumenter tapt. Likevel stod man på med øvelser og godt besøkte konserter under ledelse av Thomas Reinkjøp (1940-45). Tormod Dybvik, som egentlig var fiolinist i orkesteret, overtok som dirigent etter krigen.

Det store oppsvinget kom på 1950-tallet med organist og dirigent Carl Trond Nedberg og hans kone Norma. Under ekteparet Nedbergs profesjonelle instruksjon, vokste orkesteret til å bli et av landets beste amatørsymfoniorkestre som kunne ta på seg store oppgaver som årlige operafremføringer, turné til Finnmark og konserter under Festspillene i Harstad.

Sammen med dirigent for Guttekoret, Arne Strømsnes, startet Nedberg landets første kommunale musikkskole i 1953. Flere av medlemmene i orkesteret underviste ved musikkskolen, deriblant Norma, som også var dirigent for Juniororkesteret. Fra Juniororkesteret ble det etter hvert god rekruttering til Orkesterforeningen. Det er mange musikere i ulike profesjonelle orkestre rundt i landet i dag, som har fått sin orkestererfaring fra Juniororkesteret og Narvik Byorkester.

Den første operafremføringen i Narvik var i 1951. I de neste tiårene var det et nært samarbeid med Den norske Opera med årlige operaoppsetninger der Narvik Byorkester og Narvik Operakor utgjorde grunnstammen.

Noen av operaoppsetningene som byen har kunnet glede seg over fra 1980-tallet er Tryllefløyten, Orfeus og Eurydike (1986), Den glade Enke (1989), Spelemann på Taket (1991, sammen med Narvik Teaterlag), Romeo og Julie (samarbeid med Den Norske Operas ballett), Czardasfyrstinnen (1997) og Barberen i Sevilla (1999), for å nevne noen. Det må nevnes at Narvik fikk en operakveld i gave fra Den Norske Opera (Freds- og forsoningskonsert) til byens 100-årsjubileum i 2002. Alle disse oppsetningene har gitt byens operaelskere store opplevelser i årenes løp.

I egen regi har Narvik Byorkester arrangert Good Old Days, operettepregede konserter i Vinterfestuka og Wieneraftener. Etter noen år med liten aktivitet, opphørte Byorkesterets felles administrasjon med operakoret.

I 1982/83 opprettet Narvik kommune en kombinert stilling med 50 % som lærer i musikkskolen og 50 % som konsertmester i Narvik Byorkester. Den første som fungerte i denne stillingen var Sigfred Olsen, nåværende rektor ved Kulturskolen i Narvik. Senere har Trond Wika, Øivind Nussle og Nina B. Rolland fungert i denne stillingen. Sistnevnte hadde stillingen fra høsten 1996 og frem til Narvik kommune, uten forvarsel, kuttet denne stillingen høsten 2009.
Etter at Carl Trond Nedberg sluttet som dirigent på 1980-tallet, har orkesteret hatt flere dirigenter: Kjell Gunnar Sollie, Erik Hagtun og Hans Urban Andersson. De siste årene har Runar Sollie vært orkesterets dirigent.

Fra slutten av 1990-tallet reduserte Byorkesteret sine øvelser fra to til én øvelse i uka. Den viktigste årsaken til dette var at det årlige tilskuddet fra kommunen forsvant i løpet av 1990-tallet. Dette tilskuddet gav oss mulighet til å ha stor aktivitet og til å arrangere store symfoni- og solistkonserter i løpet av året. Etter at det økonomiske fundamentet ble borte, har det vært vanskelig å holde like mange konserter som før. Med redusert aktivitet, ble det heller ikke behov for å ha en egen strykeprøve i uka. Vi inngikk derfor en muntlig avtale med kulturskolens rektor om at disse timene heller skulle benyttes til fiolinundervisning i musikkskolen. Som kompensasjon for dette har orkesteret fått kulturskolens cellist på tjeneste i et visst antall timer i løpet av sesongen. Med tanke på at en slik omdisponering på sikt ville komme orkesteret til gode i form av større rekruttering på ”småstryk”, har dette vært en hensiktsmessig ordning for orkesteret.

Gjennom mange år har Narvik Byorkester vært en nødvendig støttespiller for musikkopplæringas mange oppsetninger, bl.a. en rekke musikaler, ballettforestillinger og diverse kor- og orkestersamarbeid. Dessverre har dette samarbeidet nå opphørt på grunn av kommunens kutt av konsertmesterstillingen. Konsertmesterstillingen har vært uvurderlig for Byorkesteret i alle disse årene. Hvordan det nå blir med byens amatørsymfoniorkester når vi verken har konsertmester eller annet tilskudd fra kommunen, kan bare tiden vise.

Narvik Byorkester har samarbeidet med en rekke kor og orkestre, både lokalt og regionalt opp gjennom årene. Her kan vi nevne Kiruna Orkesterforening, Gällivare-Malmberget Musikkselskap, Harstad Orkesterforening, Tromsø Byorkester og Lofoten og Vesterålen Orkesterforening. I tillegg kommer de konsertene Byorkesteret har hatt i hjembyen gjennom året.

Narvik Byorkester har også satt stor pris på å samarbeide med lokale aktører som Narvik kirkes kammerkor, Narvik og Ankenes kirkekor, Jernbanekoret, Sangvirkelaget, Ankenes Blandakor, Balklang, Jernbanemusikken, Narvik Trekkspillklubb, Narvik String Swing, distriktsmusikerne, Landsdelsmusikerne samt andre musikere i byen.

Narvik Peace Symphony var et konsertprosjekt som vår tidligere konsertmester, Trond Wika, tok initiativ til. Disse årlige konsertene ble holdt i forb. med Fredsløpet tidlig på høsten. Dessverre opphørte dette spennende arrangementet på slutten av 1990-tallet.

Narvik Byorkester har siden 1990-tallet samarbeidet med Narvik Sparebank om en årlig talentkonsert. Her har mange ungdommer fra Nordland og Troms fått muligheten til å prøve seg som solister med Byorkesteret. Talentkonsertene er noe vi ønsker å fortsette med, og vi håper å arrangere neste talentkonsert allerede høsten 2010. Sist Byorkesteret hadde konsert i samarbeid med Narvik Sparebank, var ved 90-årsjubileumet i 2005, der Stine Fagerthun (cello) og Runar Sollie (klarinett) var solister.

Skjoldulf Malm var leder i Narvik Byorkester i en årrekke, fram til 1975, og han ble senere æresmedlem i orkesteret. Han var også leder i NASOL (Norske amatørsymfoniorkestres Landsforbund) fra 1973-1980 der han gjorde en solid innsats bl.a. for det nordiske orkestersamarbeidet og for Det Folkelige Musikkliv/Toneheim. For denne innsatsen ble han æresmedlem i forbundet.

Like før sin død i 1991, opprettet Malm et legat i sitt testamente: ”Anna og Skjoldulf Malms legat til Narvik Byorkesters fremme”. Fra dette legatet skal det deles ut stipend til ”unge strykere i Narvik Byorkester eller til deres undervisning.” Vi håper på bedre rekruttering av unge strykere til Byorkesteret slik at flere kan få benytte seg av denne rause gaven.

Distrikts- og landsdelsmusikerordningen har spilt en viktig rolle også for amatørmusikklivet i Narvik. Skal vi fortsatt holde liv i orkesteret og ivareta folks møte med levende musikk, må musikerstillingene og samarbeidet mellom de profesjonelle og amatørene fortsette. Det vil alle parter komme til å tjene på og i tillegg berike byen.