Strykeseminar 21. til 23. april

Narvik Juniororkester arrangerer igjen strykeseminar i Narvik. Vi starter opp fredag 21. april kl. 17.30, og avslutter med konsert søndag 23. april kl. 15.00. Programmet er variert, og notene tilrettelegges etter ferdighetsnivå. Nybegynnere og viderekomne er alle velkomne til å delta. 

Øvingstider: Fredag 17.30 – 20.00, lørdag 10.00 – 13.00 og 14.00 – 17.00, søndag 10.00 – 14.00. Konsert søndag kl. 15.00. Beregnet avslutning kl. 16.00. Fredag avslutter vi dagen med pizza. Under pausen lørdag vil det bli servert middag. 

Seminar og konsert vil være på Nye Narvik ungdomsskole i Bjørnssons vei 1.

I påmeldingen trenger vi deltakers navn, alder, instrument, eventuelle allergier, foresattes navn og telefonnummer. Påmeldingsfristen er 31. mars. Påmelding sendes Anette Sjåfjell, anette.sjafjell@live.no

Pris pr deltaker er kr. 600,- (kr. 450,- for søsken nr. 2 osv.) Deltakeravgiften betales til konto 4520.93535. Merk betalingen med navnet på deltakeren.

Praktiske spørsmål rettes til Olaf Larsen, epost olaf.larsen@online.no, telefon 900 59 938.

Musikalske spørsmål rettes til Willem Mathlener, epost wmathlener@gmail.com, telefon 909 43 591

VI SER FRAM TIL Å SPILLE MED DEG!

Bilder fra strykeseminar 2021: Kalle Punsvik