Nytt strykeseminar 26. til 28. april

Narvik Juniororkester ønsker deg igjen velkommen til strykeseminar i Narvik. Seminaret starter fredag 26.april 2024 kl.17.30, og avsluttes med konsert søndag 28.april kl.15.00. Programmet er variert, og notene vil tilrettelegges etter ferdighetsnivå. Nybegynnere og viderekomne er alle velkomne til å delta. Det vil også delta utøvere på tre- og messinginstrumenter! Dirigent/instruktør er Runar Sollie.

Øvingstider blir som følger: Fredag kl. 17.30 til 20, lørdag kl. 10 til 13 og 14 til 17, søndag kl. 10 til 14. Konserten blir søndag kl. 15. Beregnet avslutning kl. 16.

Fredag avslutter vi dagen med pizza. Under pausen lørdag vil det bli servert middag.

Ved påmelding opplyses om deltakers navn, alder, instrument, eventuelle allergier, foresattes navn og telefon, og eventuelt behov for overnatting på skolen. Påmelding så snart som mulig, senest 19.april.

Seminar og konsert vil være på Nye Narvik Ungdomsskole i Bjørnsonsvei 1.

VI SER FRAM TIL Å SPILLE MED DEG!

Pris pr deltaker: 600,- 
(450,- for søsken nr. 2 osv.)
Deltakeravgiften betales til konto: 4520.20.93535
Merk betaling med navn på deltaker(e). 

Praktiske spørsmål kan rettes til Olaf Larsen
e-post: olaf.larsen@online.no
tlf: 900 59 938

Musikalske spørsmål kan rettes til Willem Mathlener
e-post: wmathlener@gmail.com
tlf: 909 43 591